политика

ОБЩИ УСЛОВИЯ

данни на фирмата

Наименование на фирмата: ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД
ЕИК/ПИК: 115509755
Регистрация по ЗДДС: BG 115509755
МОЛ: Константин Бояджиев
Седалище адрес: гр. Пловдив
Адрес на управление: бул. „Дунав“ 5

РЕЗЕРВАЦИИ И НАСТАНЯВАНЕ

Ръководството на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация, в пълното им количество и качество според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Цените в уебсайта на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД са в лева (BGN), с включени ДДС, курортна такса и застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.

„ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД запазват правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече платена онлайн резервация от страна на клиента „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД възстановяват при поискване заплатената сума, като начислява съответната неустойка:

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента. Възстановяването на суми поради анулация се извършва в 30 дневен период в зависимост от начина на плащане, сумите се възстановяват само и единствено към банковата сметка, от която са получени. Данните за Вашата карта се използват само от банката посредник и не се съхраняват от нас.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането може да се осъществи по електронен път с дебитна или кредитна карта посредством V-POS

Ако резервацията не бъде платена в указания срок ще бъде автоматично анулирана.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

В случай, че клиентът анулира резервацията си при посочените по-горе условия, ние ще възстановим сумата чрез същия метод на плащане, който е използван при резервацията.

Възстановяването на сума, платена чрез банкова карта или банков превод, може да се извърши само към банковата карта или банковата сметка, използвани за плащането. Всички банкови такси за тази трансакция са за сметка на клиента.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на общите условия за пребиваване в хотела.

По всички спорове и правни въпроси във връзка с използването на нашия сайт https://www.barceloroyalbeach.bg/, неуредени с настоящите общи условия и
политиката за поверителност  са в сила законовите задължителни разпоредби в Република България.